Færder Videregående Skole, Tønsberg

Tidsrom
2012 - August 2014
Omfang

380 MNOK ekskl. mva.

15 000 m2

Adresse
Banebakken 35, 3127 Tønsberg
Byggherre
Vestfold Fylkeskommune
Arkitekt/rådgiver
White Arkitekter
Kontraktstype
Samspillskontrakt
Se i kart

Arbeidsfellesskapet Interaksjon Færder ANS, der Veidekke deltar, har bygget nye Færder videregående skole for Vestfold Fylkeskommune.

Veidekkes andel av samspillskontrakten er på 230 mill. kroner ekskl. mva.

Det nye skolebygget er oppført på Teie-tomta i Tønsberg, og er på totalt 15.000 m2. Det inneholder blant annet kroppsøvingslokaler og undervisningslokaler for teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, tekniske og allmenne fag (TAF), elektrofag samt bygg- og anleggsteknikk.

Skolen har i dag 740 elever og 150 ansatte. 

Veidekke deltok i arbeidsfellesskapet Interaksjon Færder ANS med Bravida Norge AS, Oras AS, White Arkitekter AB, Sweco Norge AS og Norconsult AS ved byggingen av den nye videregående skolen i Tønsberg. Total kontraktssum for Interaksjon Færder er på 380 mill. kroner ekskl. mva.

Byggeprosjektet er organisert etter samspillsmodellen, som ble benyttet da fylkeskommunen bygget Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik for tre år siden.

Vil du diskutere et prosjekt?

Lars N. Hjertås

Distriktsleder Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

T: +47 922 97 192

lars.hjertas@veidekke.no