E16 Slomarka - Fulu

Tidsrom
August 2012 - september 2014
Omfang

Ny trasé, vei og bruer

Ca. 566 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Slomarka - Fulu
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget parsellen Slomarka - Fulu på E16-prosjektet i Hedmark.

E16 rustes opp med firefelts vei mellom Kløfta og Kongsvinger.

Den første delen mellom Kløfta og Nybakk ble ferdig i 2007, og når alt er klart vil kjøretiden kortes ned til under én time mellom Kongsvinger og Oslo.

Parsellen mellom Slomarka og Fulu er på 9,6 kilometer, og den nye veistrekningen er lagt i en ny trasé langs dagens E16.

Det er bygget tre bruer på henholdsvis 70, 40 og 20 meter og fire overgangsbruer med en lengde på ca. 50 meter.

Det er utført 2 planskilte kryss ved Slomarka og Sander, 8 nye brukonstruksjoner fra 10 til 73 meter, lettfylling av EPS ved Slomarka på 15 700 m³, komplett system for drenering og overvannshåndtering, omlegging og oppgradering av kommunal ledningsanlegg og kommunal VA-kulvert under ny E16 i Slomarka-krysset.

I tillegg er det levert komplett anlegg med trekkerør, jordingsanlegg og kummer for belysningsanlegg.

Nøkkeldata:

  • Bruer 8 stk
  • Sprengt fjell i veglinja 58.600 m³
  • Masseflytting i veglinja 909.000 m³
  • Overvannsledninger av betong 8.540 meter
  • Overvannsledninger i plast 10.170 meter
  • Kummer 465 stk

Arbeidene er utført i egen driftsregi, der Veidekke styrte større arbeider uten bruk av underentrepriser.

Nye E16 Slomarka-Kongsvinger
Nye E16 Slomarka-Kongsvinger

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no