Fellesprosjekt E6 - Dovrebanen, FP2

Tidsrom
April 2012 - 2016
Omfang

1 568 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Strandlykkja - Brøhaug
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
NS 8405
Se i kart

Veidekke og Hochtief Solutions bygger vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja langs Mjøsa.

For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av vei og bane langs Mjøsa, har Statens vegvesen og Jernbaneverket dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det skal totalt bygges 21,5 km firefelts motorvei og 16,8 km dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Dette er delt opp i tre delstrekninger. Kontrakten på den midtre delstrekningen skal utføres av Veidekke (60 %) og Hochtief (40 %) i arbeidsfellesskap. I prosjektet inngår store tunnelarbeider, bygging i dagen og steinutfylling i Mjøsa.

Oppdraget består blant annet av:

  • Ca. 5,6 km firefelts E6, inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km
  • Ca. 6,8 km dobbeltsporet jernbane, inkludert Ulvintunnelen på 3,9 km og Morstuatunnelen på 200 m
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg)

Arbeidsfellesskap Veidekke og Hochtief Solutions

I parsellen FP2 har:
Hochtief Solutions 40 %
Veidekke Entreprenad Tunnel & Bergrum 30 %
Veidekke Entreprenør Distrikt Samferdsel 30%.

Det er første gang i Norge "betonglining" skal brukes i denne typen tunnel og Hochtief er utførende for dette arbeidet i jernbanetunnelene.

 

Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no