Bjørnsletta skole, Passivhusstandard

Tidsrom
Mars 2012 – august 2014
Omfang

Skole og flerbrukshall

Ca. 290 MNOK. ekskl. mva.

10.100 m2 inkl. flerbrukshall

Adresse
Åsjordet 3, 0381 Oslo
Byggherre
Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt/rådgiver
L2 Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Bjørnsletta er et forbildeprosjekt i såkalte ”FutureBuilt”, der skolen bidrar til et godt bymiljø, bygget etter passivhusstandard og med 50 % CO2- reduksjon.

Den gamle skolen ble revet, og den nye 1-10-skolen er på over 10.000 m2 inkludert flerbrukshall under terreng, med en kapasitet på 790 elever. Skolen ble ferdigstilt i februar 2014, hadde prøvedrift frem til skolestart i august 2014 og tatt fullt i bruk fra skolestart samme måned.

FutureBuilt krever at det tilrettelegges for redusert bilbruk, og skolen ligger sentralt plassert ved T-banestasjon og annen kollektivtransport. Målet er at skolen skal redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til dagens praksis. Det er i størst mulig utstrekning brukt miljøvennlige byggematerialer og skolen har universiell tilgjengelighet.

Spesielt for dette prosjektet:

  • Tettere og bedre bygningskropp
  • Optimalisert ventilasjonsanlegg
  • Optimalisert lysstyring/belysning
  • Reduksjon av kuldebroer
  • Utvendig automatisk solavskjerming
  • Geovarme
  • Andre tiltak ble vurdert løpende

Miljøtiltakene

Klimagassregnskap m/ EDP-innhenting er gjennomført. Det er benyttet lavkarbonbetong, "bubbledeck", resirkulert stål og trematerialer. Materialer med lang levetid har blitt foretrukket.

Det har i prosjektet også vært over 75 % kildesortering og et kontinuerlig fokus på å redusere totale avfallsmengder. Tomteopparbeidelsen har også hatt siktemål og gode resultater med å sikre naturmangfoldet.

FutureBuilt

FutureBuilt er et ti-årig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i  Oslo og Drammen. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter. Viktige faktorer er transport, økologiske kretsløp, helse og opplevelse.

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no