Brokke Sør

Tidsrom
2012 - 2014
Omfang

Ca 169 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Valle Kommune
Byggherre
Otra Kraft
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke bygger Brokke Sør kraftverk i Aust-Agder.

Brokke sør omfatter overføring av tre vassdrag i Valle kommune i Aust-Agder: Strendetjørnbekken, Bestelandså og Fjellskarå. Vassdragene ledes inn på en allerede etablert tunnel fra Farå og vil bli benyttet i Brokke kraftverk.

Vassdragene utgjør et samlet nedbørsfelt på ca 48 km2, og har til sammen et midlere årlig avløp på ca 57 mill. m3.

Totalt er overføringene beregnet å gi ca 36 GWh øket produksjon i Brokke kraftverk og ca 4 GWh i Hekni kraftverk. Det skal bygges en ny overføringstunnel for vann på over 8 kilometer med et tverrsnitt på 14 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges to tradisjonelle bekkeinntak og inntak fra Lisle Myklevatn.

Nøkkeldata:

  • Tunnel 7.300 m + 750 m
  • Tverrsnitt 14 m²
  • 2 standard bekkeinntak og ett inntak fra et vann
  • Økt produksjon 40 GWh/år