Svartevannsdammen

Tidsrom
2011- 2015
Omfang

Rehabilitering og erosjonssikring

101 MNOK ekskl. mva

Adresse
Byggherre
Sira-Kvina Kraftselskap AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Veidekke har jobben med å oppgradere Svartevannsdammen på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder fylker.

Svartevannsdammen skal rehabiliteres for å tilfredsstille gjeldene myndighetskrav i sikkerhetsforskrift for fyllingsdammer.

Damforskriftene reguleres og følges opp av Norges vassdrags og energidirektorat.

Oppdraget omfatter avdekking og rensking i damtå før påbygging med ny støttefylling og plastring på nedstrøms side. Dette medfører også forlengelse av adkomstkulvert til lekkasjemålerhus og forsterkning av lekkasjemålerhus. I tillegg skal damkronen graves av og bygges opp på nytt med morenekjerne, filterlag, støttefylling og kronevern. Totalt heves dammen ca 3 meter. Steinmassene hentes delvis ved sprengning i brudd og delvis fra opprinnelig tunneltipp.

Nøkkeldata:

  • Innbygging i dam 470.000 m³
  • Betongkonstruksjoner 300 m³
  • Damhøyde etter påbygging 132 m