Munkerud Skole, Oslo

Tidsrom
Høst 2014 - Juni 2016
Omfang

224 MNOK eks. mva.

Adresse
Oberst Rodes vei 92, 1165 Oslo
Byggherre
Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt/rådgiver
Planforum Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Entreprenør har oppført nye Munkerud skole med passivhusstandard på Nordstrand i Oslo.

Munkerud skole på Nordstrand i Oslo er en barneskolen på totalt 9.500 m2 som skal huse 840 elever og 120 ansatte.

Skolebygget består av tre elementer. Hovedbygget er tilpasset 1. – 4. klasse i småskolen med tilhørende lærerarbeidsplasser, allrom bibliotek og spesialrom. Mellombygget er for elevene i storskolen, 5. - 7. klasse med lærerarbeidsplasser. Begge skolebyggene er forbindet til kroppsøvingsbygget med både trapp, heis og bro. Kroppsøvingsbygget er sprengt delvis inn i terreng. På loftet, under en meget spesiell bølgeformet takkonstruksjon av stålplater, er det satt av plass til tekniske rom. Robuste fasader, hovedsakelig utført i tegl.

Området rundt skolen på 19 mål er opparbeidet til flotte lekeområder med et stort utvalg av leker tilpasset barn i alle aldre og behov. Tilstøtende adkomstveier til skolen er også oppgradert for bedre logistikk og trafikksikkerhet.

Skolen er bygget som Passivhus, bygningskroppen er derfor svært godt isolert og bygget med velprøvde detaljer for å oppnå god tetthet. Skolen har fått en effektive varmepumpe som dekker 80 % av oppvarmingsbehovet og 50% av behovet for varmt tappevann. 16 geobrønner sikrer tilstrekkelig varmeforsyning til skolen. Ventilasjon er behovsstyrt, og sammen med presis styring vil det bidra til et minimum av energiforbruk. Skolen leveres med daglysstyrt belysning og det benyttes LED i både innendørs- og utendørsbelysningen. Det er planlagt energimålere på alle vesentlige energiposter, noe som muliggjør god oppfølging av energiforbruket. Et av prosjektets hovedfokusområder er automasjon og velfungerende styring av tekniske anlegg.  

Krav og tiltak for miljøarbeidet i prosjektet er nedfelt i miljøplanen. Materialvalg og tekniske løsninger gjøres ut fra et livsløpsperspektiv med fokus på klimagassutslipp, robusthet og arkitektonisk verdi. Det føres klimagassregnskap med mål om en vesentlig reduksjon i CO2-utslipp.

Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2014 og sto ferdig til skolestart høsten 2016, med påfølgende et års prøvedrift av de tekniske anleggene.

 

Se mer informasjon og bilder av prosjektet på Bygg.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no