Vindkraftverk på Lista, Farsund

Tidsrom
Mai 2011 - 1. kvartal 2013
Omfang

Turbinfundamenter og infrastruktur

Ca. 208 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Lista
Byggherre
Lista Vindkraftverk AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Entreprenør Region Anlegg har bygget vindkraftverk på Lista i arbeidsfellesskap med Veidekke Agder.

Veidekke Entreprenør AS skrev kontrakt med Lista Vindkraftverk AS som er et heleid datterselskap av Fred Olsen Renewables AS, om utbygging av vindkraftverket på Lista i Farsund kommune.

Oppdraget var en totalentreprise og kontrakten innbefatter også all nødvendig infrastruktur for anlegget inkludert veier, turbinfundamenter, kabelgrøfter og driftsbygninger.

Strøm til 12 000 husstander

Vindkraftverket består av 31 vindturbiner, har en installert effekt på 72MW og vil årlig produsere elektrisitet som tilsvarer strømforbruket til omtrent 12.000 husstander. For å dekke behov internt i planområdet ble det etablert til sammen 22 kilometer med nye eller oppgraderte anleggsveier til hver enkelt turbinposisjon.

Oppstart av byggearbeidene var i mai 2011 og vindkraftverket ble ferdigstilt første kvartal 2013.

Lista Vindkraftverk 3D
Lista Vindkraftverk 3D
Raggovidda vindkraftverk
Raggovidda vindkraftverk
Fra Twitter
19.6.2012: Første #vindmøllene i havn til Lista. Gøy å se resultater av langt arbeid for mer #vindkraft i Norge @mariusgjerseth