Indre Hallangspollen VA-anlegg

Tidsrom
Mars 2010 – Juni 2012
Omfang

27,8 MNOK ekskl. mva

Adresse
Hallangspollen, Frogn kommune
Byggherre
Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag BA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Prosjektet omfatter prosjektering og utførelse av vann og avløpsanlegg for 149 enheter og overføringsanlegg i sjø for tilknytning til offentlig nett.

Anlegget er prosjektert og utført som et trykkavløpsanlegg. Alle enhetene på land har egne pumpestasjoner for avløp som pumper avløp til felles kommunal pumpestasjon. I tillegg er alle enheter tilknyttet vann.

Leveranser i prosjektet

Det er levert trykkøkningsstasjoner for å oppnå tilstrekkelig vanntrykk i høyereliggende områder. Ledningsanlegget består av preisolerte ledninger med varmekabler og er lagt i grunne grøfter for å forhindre store terrenginngrep i strandsonen. Overføringsanlegget er utført med vannledning og pumpeledning for avløp i sjø, ca 3000 meter. Ledningene er vektet og senket ned på sjøbunn.

Utfordrende arbeider i strandsonen

Arbeider i sjø og i strandsonen er strengt regulert. Det er utfordrende å føre frem et slikt anlegg hvor det er krav til minimale terrenginngrep, sprengning etc. Anlegget er gjennomført med gode tekniske løsninger og høyt fokus på at det skal se pent ut etter at anleggsarbeidene er utført. Dette har vi lykkes bra med!