Visund administrasjonsbygg, nullenergibygg (ZEB-0-EQ)

Tidsrom
Juni 2014 – desember 2015
Omfang

Nullenergibygg

Ca. 64 MNOK ekskl. mva.

2 200 m2 BTA

Adresse
Haakonsvern, Bergen
Byggherre
Forsvarsbygg
Arkitekt/rådgiver
ABO Plan & Arkitektur AS (LINK Arkitektur AS – forprosjekt)
Kontraktstype
Totaltentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget nytt administrasjonsbygg (nullenergibygg) for FLO på Haakonsvern, Bergen.

Det nye administrasjonsbygget på Haakonsvern er en spydspiss i landet når det gjelder energieffektive kontorbygg. Som en del av få utvalgte pilotprosjekt for forskningsprogrammet ZEB (Zero Emision Buildings), vil det nye kontorbygget til Forsvarsbygg være et eksempel på smarte løsninger og energieffektiv drift i flere år fremover. Det nye administrasjonsbygget er et synlig bevis på at kjent teknologi anvendt på en litt annerledes måte, kan resultere i et bygg som bruker minimalt med energi. Det nye adminstrasjonsbygget på Haakonsvern er det første nybygde kontorbygget i Norge som oppnår kravet for nullenergibygg.

Prosess og samarbeid

Byggherre, entreprenører og rådgivere har sammen fremstått som en ambisiøs, lærevillig og effektiv organisasjon. Gjennom et tett samspill mellom de forskjellige prosjekterende har har gode, miljøvennlige løsninger blitt til. Prosjektledelsen har brukt prosjektet til å skape en yrkesstolthet blant egne ansatte i byggeplassledelsen. Veidekkes fagarbeidere har fått bidra med sin kunnskap for å finne gode løsninger. De har også fått opplæring i og vært med på montering av solcellepaneler. Prosjektet har blitt et lærings- prosjekt for alle som har deltatt og resten av distriktet. Ansattes arbeidsforhold har vært høyt prioritert ved utforming av skolen og de tekniske anleggene.

Byggherren har fått støtte fra ENOVA på grunn av gjennomgående gode tekniske og bygningsmessige energi- løsninger. ZEB (Zero Emission Building) og SINTEF har bidratt med fagkompetanse på tekniske og byggetekniske løsninger.

Samhandlingen i prosjektgruppen var høy gjennom hele prosessen. Dette gjorde at det riktige valgene ble tatt i rett tid. Leverandørene ble utfordret til å komme med løsninger, og et resultat var at det ble levert brannsertifiserte passivhusvinduer, noe som ikke har blitt gjort i Norge tidligere. Involvering av leverandører i samarbeid med våre egne fagarbeidere gjorde at alle parter fikk et medeierskap til løsningene som ble planlagt. Kvalitetssikring av alle tiltak gjøres over to år i en såkalt prøvedriftsperiode, der energiforbruket vil bli nøye målt og fulgt opp av Veidekke. Prøvedriftsperioden vil også bli en viktig læringsarena for alle parter med tanke på fremtidige prosjekter.

Nøkkeldata:

  • Energibehov på kun 16 kWh/m2.
  • Reduksjon i energibruk opp mot 95 % fra dagens kontorbygg.
  • Redusert klimautslipp fra energibruk med 88 %.
  • Solcelleanlegg (Gir 54.000 kwh pr år).
  • Sjøvarmeanlegg (varme og kjøling).
  • Tetthet på bygningskropp på 0,1 oms/t (luftutskifting pr. time).

Ytterligere informasjon om prosjektet finnes på arkitektur.no

Temasak: Norges tetteste hus?

Vil du diskutere et prosjekt?

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Bygg Bergen

M: +47 970 95 333

erlend.bygnes@veidekke.no