Norsk Stein - Berakvam i Suldal

Tidsrom
2009 - 2010
Omfang

62 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Berakvam i Suldal
Byggherre
Norsk Stein AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Betongarbeider ved utvidelse av produksjonskapasiteten ved Berakvam.

Ved sitt anlegg på Berakvam i Suldal Kommune, har Norsk Stein AS utvidet sin produksjonskapasitet fra en årsproduksjon på 5 mill. tonn stein til 10 mill. tonn fra 2011. Veidekke Entreprenør AS har i denne forbindelse utført betongarbeidene for Norsk Stein AS.

Vår entreprise var i hovedsak relatert til bygging av nye kulverter med pumpekummer og lastebokser, diverse fundamenter, støttemurer, plater, rock box og nye trafobygg i forbindelse med utvidelse av anlegget. Dette er grove konstruksjoner med høy armeringstetthet - spesielt i forbindelse med bygging av kulvertene hvor det er benyttet 290 kg/m3. Kulvertene er utført som vanntette konstruksjoner med waterstop og injeksjonsslanger i alle skjøter. Byggherren har selv utført grunnarbeidene og stått for betongleveransen til denne entreprisen.

Nøkkeldata:

  • Betong 9.920 m³
  • Armering 1.860 tonn
  • Forskaling 5.000 m²
  • Kulverter 500 meter, (bunnplater 1200 m)
  • Trafobygg 6 stk
  • Fundamenter 200 stk
  • Stripefundamenter 1.000 meter