RV. 13 Vatne - Skreppeneset

Tidsrom
Februar 2011 - September 2013
Omfang

270 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Vatne, Strand kommune i Rogaland
Byggherre
Statens vegvesen Region Vest
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Ny hovedvei i dagen og tunnelbygging på Rv. 13 mellom Vatne - Skreppeneset i Strand kommune i Rogaland.

Ny hovedvei og tunnel

Oppdraget gjaldt prosjektering og bygging av hovedvei i dagen ca. 1600 m, og tunnel på ca. 3500 m inkl. elektro – og sikkerhetsutrustning i tunnelen - alt iht. Statens vegvesens håndbøker, retningslinjer og gjeldene normaler.

Tunnelen er bygget i tunnelklasse C, med profil T9,5. og lengde ca. 3500 m. Det er laget G/S-veger. Deler av G/S-vegen skal kunne benyttes som kjørbar adkomstvei, og er dimensjonert i klasse A1.

Det skal bygges to busslommer ved campingplassen på Vatne og på deler av strekningen skal det bygges støyskjerm.

Bro over Bleiåa bygges som en tofelts platebru. Brua er bygget iht dimensjoneringsklasse A2.

Nøkkeltall:

  • Sprengning i dagen 80.000 m³
  • Sprengning i tunnelene 290.000 m³
  • Masseflytting 90.000 m³
  • Sikring i tunnel 20.000 stk
  • Sprøytebetong 9.000 m³
  • Betongkonstruksjoner 2.000 m³
  • Armering 1.450 tonn
  • Forskaling 3.000 m²
  • Asfalt 8.000 tonn

Tunnelen erstatter tidligere Rv. 13 gjennom rasfarlig område.

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no