E6 Boksrud - Minnesund

Tidsrom
Oktober 2009 - 2011
Omfang

Bruer, tunneler, vei

378,2 MNOK ekskl. mva.

Adresse
E6 Boksrud - Minnesund
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Se i kart

Prosjektet omfatter utbygging av E6 på strekningen Boksrud - Minnesund fra to/tre- til firefelts motorvei med 20 m bredde.

Anleggsparsellen var ca 7,5 km lang, hvorav ca 1,2 km utgjør nytt løp av Eidsvolltunnelen. Prosjektet omfattet også bygging av ca. 900 m ny arm til rv. 33. I tillegg er eksisterende løp i Eidsvolltunnelen rustes opp. Trafikken på E6 gikk gjennom anleggsområdet i hele byggeperioden.

Utbyggingen skjedde i hovedsak som utvidelse av eksisterende E6 på begge sider. Det er i tillegg gjennomført tiltak på grøfteprofil/ sideterreng for å tilfredsstille dagens vegnormalkrav. Det er etablert midtdeler i hele dagsonen for E6. I entreprisen inngikk også nødvendig omlegging av lokalveger og G/S-veger, samt grunnarbeider for automatisk bomstasjon. Samtlige 4 overgangsbruer er revet, og erstattet med nye bruer av limtre. Det er bygget en kulvertundergang på E6 og en kulvert under nye rv. 33. Det er bygget kontinuerlige viltgjerder langs E6.

Nøkkeltall i prosjektet:

Veiarbeider

 • Sprengning i linja: 50 000 pfm3
 • Masseflytting jord: 160 000 pfm3. Masseflytting fjell: 136 000 pfm3
 • Forsterkningslag av sprengt stein: 92 000 pam3. Asfalt: 65 000 tonn. Kantstein: 22 500 m
 • Montering vegrekkverk: 10000 m. Viltgjerde: 5 200 m. Skråningsbehandling: 140 000 m2

Bruer

 • Sletta bru, fagverk i tre, lengde 48 m bredde 8 m
 • Fjellhamar undergang, plasstøpt bxh = 4,5m x5m l = 29 m
 • Tømte II bru, platebru i tre lengde 65 m bredde 10 m
 • Setre bru, buebru i tre lengde 49 m bredde 7 m
 • Minne bru, platebru i betong lengde 54 m bredde 10 m
 • Stenshol undergang, plasstøpt bxh = 3,5m x3m l = 15m
 • Fredheim bru, platebru i tre lengde 49 m bredde 12 m

Tunnel

 • Sprengning: 87 000 pfm3. Portaler: 4 stk med samlet lengde ca 100 m
 • Vann og frostsikring 23000 m2. Sikringsbolter 8600 stk. Sprøytebetong 4500 m2. Injeksjon 300 t
 • Teknisk bygg 2 stk

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no