Ski st. 2A, forberedende arbeider

Tidsrom
Mai 2010 - desember 2010
Omfang

22,7 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Ski stasjon, 1400 Ski
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Multiconsult AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Forberedende arbeider for videre utbygging av Ski stasjon. Hvorav etablering av nye føringsveier for kabler i OPI-kanaler, betongkanaler, trekkerør og grøfter.

Prosjektet er en del av Jernbaneverkets utbygging av Follobanen, dvs. dobbeltspor Oslo S – Ski. Vår kontrakt gjaldt forberedende arbeider for videre utbygging av Ski stasjon, et prosjekt som skal gå frem til 2018.

Ski stasjon 2010 - 2018

Ski stasjon skal utvikles i perioden 2010 til 2018, og er en del av utbyggingen av Follobanen fra Oslo S til Ski. Det skal opparbeides nytt stasjonsområde med nye togspor, plattformer, bygg, underganger osv.

Utfordringer i prosjektet

Prosjektet berørte bl.a. plattformer på stasjonsområdet. Det ble gravd grøfter, montert kummer etc. på plattform nærme togspor og reisende. Det var stort fokus på HMS med tanke på 3. person, tog osv. Det ble fulgt nøye opp med inngjerding, avsperring og etappevis utførelse.

Føringsveier for kabler

Hovedhensikten med entreprisen var å etablere nye midlertidige og permanente føringsveier for kabler tilhørende 3.part, samt midlertidige føringsveier for Jernbaneverkets el-anlegg. Føringsveiene bestod av innstøpte rørføringer i grøft, kabel lagt direkte i grøft og prefabrikerte kabelkanaler lagt på og i bakken og på rampe. Det ble boret 2 stk rørføringer under eksisterende spor. For å undersøke grunnforholdene ble det satt prøvespunt og kalk/sement peler på sporområdet.

Hovedmengder

  • 1 650 meter gravd grøft med varierende bredde og dybde
  • 1 875 meter innstøpt OPI-kanal med varierende antall rør
  • 28 150 meter trekkerør i OPI-kanaler
  • 1 820 meter kabelkanaler fordelt på ett løps 400mm og to løps 600mm
  • 180 meter styrt boring under eksisterende spor
  • 24 stk kalk/sement peler i varierende lengder
Temasak: Samarbeid på skinner