Rendalen kraftverk

Tidsrom
Oktober 2009 - høst 2012
Omfang

Ny kraftstasjon i fjell

175 MNOK ekskl. mva.

Adresse
2485 Rendalen
Byggherre
Eidsiva Vannkraft AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Vi har bygget nytt kraftverk for Eidsiva Vannkraft AS i Rendalen.

Ny kraftstasjon i fjell

Kontrakten omfattet bygging av ny kraftstasjon i fjell som erstatter den tidligere kraftstasjonen som var ferdig i 1971.

Arbeidene bestod i å sprenge nye tuneller, haller og sjakt samt å sikre fjellet i disse. Utføre betongarbeid fram til klart montering mekaniske og elektrotekniske installasjoner.

Et av Østlandets største

Nye Rendalen kraftverk produserer ca. 750 GWh per år, noe som er ca. 10 prosent mer enn det tidligere kraftverket, og tilsvarende energiforbruket til ca. 50.000 boliger.

Nøkkeldata:

  • Sprenge 1500m tuneller og ca 17.000 fm3 i transformatorhall og kraftstasjonshall
  • Sikring av tuneller og bergrom
  • Driving og sikring av 150m loddsjakt med diameter 4,5m
  • Betongarbeider i kraftstasjonsområdet, diverse propper og innstøpinger
  • Innstøping av vertikalt trykkrør, H=150m