Kårstø KEP 2010, Civil II

Tidsrom
Mai 2008 - august 2009
Omfang

117 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Kårstø, 5565 Tysværvåg
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Omfattende oppgradering av sikkerhets,- og styringssystemer ved Kårstø-terminalen.

Grunn- og betongarbeider

Prosjektet inngår i en omfattende oppgradering av sikkerhets, - og styringssystemene ved kårstø terminalen. Veidekke sin Civil II kontrakt omfatter grunn- og betongarbeider. En stor del av kontrakten består av ett nytt bygg for nødstrømsaggregater inkludert arkitekt- og tekniske fag. Ombygging og utvidelse av to eksisterende substasjoner. I tillegg inkluderer kontrakten en mengde små prosjekter i form av gasstette gjennomføringer i eksisterende bygg, fundamenter og rørarbeid. Dette er et krevende prosjekt hvor det stilles store krav til HMS, planlegging og gjennomføring siden arbeidene utføres med full døgnkontinuelig drift av terminalen.

Nøkkeldata:

  • Plasstøpt betong: 2.400 m³
  • Armering 400 tonn
  • Gasstette gjennomføringer 150 stk
  • Graving (inkl håndgraving) 7.000 m³
  • Antatte timeverk 70.000

Vår historie på Kårstø
Vår historie på Kårstø