Kollsnes KFGC

Tidsrom
November 2007 - November 2008
Omfang

Flash Gas and Condensate Project

120 MNOK ekskl. mva.

Adresse
5337 Kollsnes
Byggherre
Aibel AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Grunn-, betong og stålarbeider på Kollsnes i forbindelse med ny kompressor.

Arbeidene besto i hovedsak av grunn-, betong og stålarbeider i forbindelse med installasjon av ny kompressor ved anlegget.

Grunnarbeidene besto i vesentlig grad av graving, peling, pigging og noe sprengning for betongfundamenter samt grøfter for rør- og kabelanlegg. Det ble støpt totalt ca. 2600 m³ betong fordelt på fundamenter og påbygg av eksisterende trafo-stasjon.

Selve kompressorbygget ble bygget i stål med grunnmur og dekke i betong, med tekket tak og over 1100 m² eksplosjonsavlastningspaneler i veggene. Arbeidene ble utført inne på området for gassproduksjon uten påvirkning på den daglige driften ved anlegget, noe som stilte store krav til planlegging og HMS i gjennomføringsfasen.

Sikre kapasitet

Hovedhensikten med KFGC-prosjektet er å sikre kapasitet til å behandle fremtidige flash gas- og kondensatmengder ved oppstart av de nye anleggene. Prosjektet vil samtidig bidra til en forbedring av regularitet og robusthet ved Kollsnesprosessanlegget, spesielt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på kompressorene.

Nøkkeldata:

  • Primærstål 203 tonn
  • Sekundærstål 129 tonn
  • Betong 2.600 m³
  • Eksplosjonsavlastningspaneler 1.100 m²