Mongstad VOC

Tidsrom
September 2006 - August 2007
Omfang

Trafostasjon og utstyrsfundamenter

50 MNOK ekskl.mva.

Adresse
5954 Mongstad
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

VOC-anlegg på Mongstad fanger opp oljedamp og returnerer gassen tilbake til lasten som oljekomponenter.

Verdens største VOC-anlegg i sitt slag

Prosjektet er med på å understøtte StatoilHydros miljøambisjoner. VOC-anlegget på Mongstad, som er verdens største i sitt slag fanger opp oljedamp som frigjøres under lasting av råoljetankere. Gassen renses og føres tilbake til lasten som oljekomponenter i flytende form.

Arbeidet med oppføringen av en ny trafostasjon med en grunnflate på 230 m2. Trafostasjonen er stående på søyler, med 6 tilhørende trafoceller. Bygget ble levert ferdig med spesialdører med krav til eksplosjonslast og gasstetthet. Tilhørende var også leveranse av komplett HVAC-anlegg og elektroarbeider, hustavle med forsyning til ventilasjonsanlegget, varmeovner, lys og stikk i bygget.

For montasje av utstyret som inngår i renseprosessen, ble det støpt fundamenter med plater og bolter med krav til stor nøyaktighet som sikret nøyaktig tilpasning til utstyret som skal monters på fundamentene. Arbeidene ble utført på et lite område, noe som satte store krav til planlegging og logistikk.

Nøkkeldata:

  • Armert betong 2.100 m³
  • Kabelkulverter 350 m
  • Armering 300 tonn
  • Toppbemanning 120 mann