Kårstø KEP 2010 E&I

Tidsrom
2007 - 2009
Omfang

Oppgradering av prosessanleggene på Kårstø.

92 MNOK ekskl.mva.

Adresse
Kårstø
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Oppgradering av instrumentsystemer og hjelpeanleggene Statpipe/Sleipner prosessanlegg.

Prosjektet var et av flere prosjekter for oppgradering av instrumentsystemene og hjelpeanleggene i Statpipe/Sleipner-delen av prosessanleggene på Kårstø. Formålet med oppgraderingen var å robustgjøre anlegget på Kårstø og sikre effektiv drift fremover. Arbeidene har foregått inne på prosessområdet på et ”varmt anlegg” og innebærer at arbeid og modifikasjoner utføres i tavlerom og strømtavler som er under spenning og i drift. Dette stiller spesielle krav til HMS og nøyaktig planlegging for at arbeidene ikke skal påvirke den daglige driften av anlegget.

Kontraktsarbeidet omfattet legging av nye kabelkulverter gjennom store deler av anlegget, åpning av eksisterende kabelgrøfter og kabelkulverter (ca. 21.500 m) samt produksjon av betongfundamenter til nytt utstyr.

Nøkkeldata:

  • Nye grøfter: 1.000 m
  • Nye kabelkulverter: 2.800 m
  • Åpne eksisterende grøfter: 13.500 m
  • Åpne eksisterende kulverter: 8.000 m
  • Suging av masser i kabelkanaler: 13.000 m³
  • Dukt/Opi-kanal: 2.500 m
  • Betong: 300 m³
  • Geotekstil: 20.000 m²

Vår historie på Kårstø
Vår historie på Kårstø

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no