Bybanen Bergen

Tidsrom
Januar 2008 - Januar 2010
Omfang

NOK 292 mill. ekskl. mva.

Adresse
Wergeland - Fantoft
Byggherre
Bergen kommune
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget strekningen Wergeland-Fantoft på bybanen i Bergen. Inkludert i oppdraget er byggingen av tre holdeplasser og to tunneler.

Parsellen som Veidekke har bygget, består av en dagsone på 1.340 meter, to tunneler på henholdsvis 315 og 475 meter og fire betongkulverter på 270 meter ved tunnelene.

Arbeidene omfattet i hovedtrekk:

 • Sprengning, vann og frostsikring og oppbygging av bane i 480 meter tunnel fra Wergeland til Sletten parken samt 320 meter tunnel fra Slettebakken til Fantoft.
 • Bygging av 1600 meter bybane i dagen i trafikkert område fordelt på Wergeland, Selttebakken og Fantoft. Inkludert grunnarbeider, OPI-kanaler, trekkerør, KL-fundamenter, støttemurer, rekkverk og gjerder langs traseen. Bygget opp til og med nedre ballastlag.
 • Støp av ca 300 meter betongkulvert i tilknytning til tunnelene.
 • Betongarbeider på 3 holdeplasser, Wergeland, Sletten og Slettebakken.
 • Asfaltarbeider og anleggsgartnerarbeider tilknyttet parsellen.

Fakta om Bybanen:

 • Åpnet 22. juni 2010.
 • Banen er 9,8 km lang og går mellom sentrum i Bergen og Nesttun, Veidekkes parsell (1/5) går mellom Wergeland - Fantoft
 • Totaltkostnadene for prosjektet er 2,2 milliarder (2007-kroner), Veidekkes kontrakt var på ca. NOK 292 millioner.
 • Bybanen er en trikk som går i en egen bane.
 • Det er anslått at 26.000 personer vil reise med banen daglig, 6,5 millioner på årsbasis.
 • Bybanen er siden forlenget til kjøpesenteret Lagunen, en strekning på 3,6 km, ferdig i 2013.
 • Det er planer om å forlenge banen videre til Bergen lufthavn Flesland og senere både vest- og nordover fra sentrum.
Temasak: Samarbeid på skinner

Bybanen skal videre
Bybanen skal videre
Skyss Bybanen
Skyss Bybanen

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no