Kykkelsrud kraftverk i Askim

Tidsrom
Høst 2008 - Vår 2011
Omfang

124 mill. kr. ekskl.mva

Adresse
Kykkelsrudveien 100, Askim
Byggherre
Hafslund Produksjon AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Ombygging av eksiterende elvekraftverk Kykkelsurd i Askim.

100 år gamle turbiner er erstattet av en ny. Nye Kykkelsrud er et elvekraftverk og har bestått av å drive adkomsttunnel og utløpstunnel. Det har blitt sprengt ut en byggegrop på 10.000 m3 for sugerøret og kraftverksbygningen. Tilløpskonstruksjon og kraftverksbygning til terrengnivå er utført i plasstøpt betong, ca. 12.000 m3. Kraftverkshallen er utført i prefab.

Utnytter hele fallhøyden

Aggregat FK4 ble plassert i inntakskanalen til gamle Kykkelsrud som ble bygget i 1903 og nedlagt i 2008. Aggregat FK4  ytnytter hele fallhøyden på 26 m, det gamle utnyttet bare 20 m. Midlere slukeevne er på 185 m3/s. Middelårsproduksjon var før utbedringen på 1140 GWh, og etter har den økt med 46 GWh. Kraftverket er bygget i armert betong og prefab.

Inntaket er bygget som en lukket kulvert i armert betong, bak eksisterende dam. Utløpet er anordnet via en ny utløpstunnel, og utsprengt under vann på ca 10 m dyp. Utløpet var den største utfordringen på anlegget.

Spregning av utløpssalven var en meget komplisert sak. Våren 2011 ble nye Kykkelsrud kraftverk i Askim blir satt i drift og da blir dette Norges største elvekraftverk. Produksjonen ble da økt til 1 220 GWh.

Nøkkeldata:

  • Sprengning 10.000 m3
  • Plasstøpt betong 12.000 m3
  • Armering 1.200 tonn