Økern T-Banestasjon (E23)

Tidsrom
August 2010 - Februar 2011
Omfang

Nytt kollektivknutepunkt på Økern i Oslo

231 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Økern torgvei 4, 0580 Oslo
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Oppdraget omfatter oppgradering av Økern T-banestasjon med nye og lengre perronger med vannbåren varme.

Entreprisen omfattet bygging av nye gangramper og en bru/ lokk over deler av eksisterende T-banestasjon på Økern. Selve T-bane stasjonen er bygget om betydelig, bl.a er plattformelementene skiftet ut og det er lagt vannbåren varme i plattform, trapper og ramper.

Nye tekniske rom for stasjonen er etablert på plattformen. Østre Aker vei er bygget som 4-felts hovedvei H2 mellom Haslevangen (profil 0) og Økern (profil 1190). I denne entreprisen er det bygget fra utgangen av Økerntunnelen ved profil 705 til profil 1190.

Ulvenveien er bygget som 3-felts samlevei S2 over en strekning på ca. 150 meter. Det er bygget to rundkjøringer, lokalveier og G/S-veier.

Nøkkeldata Økern T-banestasjon

  • Graving/masseflytting løsmasser: 51.000 m3
  • Spunt: 5.600 m3
  • Asfalt: 10.350 tonn
  • Forskaling: 13.000 m2
  • Betong: 4.600 m3
  • Armering: 720 tonn
  • Kabel og VA kummer: 100 stk
  • 12KV og 230V kabel: 2600 meter