Midgardsormen delprosjekt A

Tidsrom
Januar 2011 – Januar 2014
Omfang

234 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Bekkelaget Renseanlegg
Byggherre
Oslo kommune, Vann og avløpsetaten (VAV)
Arkitekt/rådgiver
Norconsult
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

I prosjektet Midgardsormen (del A) er det bygget adkomsttunnel til renseanlegg, 2 km overføringstunnel fra Gamlebyen, 1 km utslippstunnel til havnebasseng.

Tilhørende grunn og betongarbeider ifm. renseanlegget er også en del av prosjektet.

Største investering på avløpssiden i Norge

I prosjektet Midgardsormen er det bygget ny avløpstunnel fra Kuba på Grünerløkka til Bekkelaget renseanlegg. Det skal håndteres avløp fra bebyggelsen i Bjørvika og sikre forbedret vannkvalitet i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og i Oslofjorden. Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten som er byggherre.

Gjennom prosjektet leveres tunneller og bergrom for nytt renseanlegg. Delprosjekt A utgjør ca 300 MNOK av den totalle investeringen på 1.300 MNOK. Det har vært strenge krav til rystelser, støy og støv. I tillegg krysser de nye avløpstunnelene flere av de gamle tunnelene som ligger i Ekebergskrenten.

Midgardsormen er den største investeringen på avløpssiden som hittil er gjennomført i Norge.

Fjelltunnelen har en kapasitet på 50.000 kubikkmeter, og vil fungere både som transportvei og fordrøyningsmagasin slik at det kan lagres vann i tunnelen hvis kapasiteten ved renseanlegget er full.

Les Midgardsormen er Norges største no-dig på tu.no

Les Midgardsormen, Oslos viktigste miljøtiltak

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no