E39 Torvund-Teigen, Høyanger

Tidsrom
August 2010 - Oktober 2012
Omfang

210 MNOK ekskl.mva.

Adresse
Tangenveien 12, 6996 Vadheim
Byggherre
Statens vegvesen Region Vest
Arkitekt/rådgiver
Asplan Viak AS
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

E39 Torvund-Teigen traseen er 5,5 km lang og inkluderer en ny tunnel på 2,6 km. Den nye veien gir de reisende en besparelse på omlag en kilometer sammenlignet med den gamle traseen.

E39 er en viktig transportåre langs kysten på vestlandet. Den gamle traseen hadde dårlig standard med blant annet smal veibane, stor stigning og mangel på forbikjøringsmuligheter.

Oppdraget omfattet bygging av 2,9 km ny vei i dagen, den 2,5 km lange Noreviktunnelen, 910 meter adkomstveier, 1160 meter private veier og 250 meter gang- og sykkelvei. Det inngikk også 4 mindre bruer/kulverter og 2 portaler.

Trafikkavvikling var en krevende oppgave i prosjektet, på grunn av at E39 ble avstengt inntil 2 timer ( 6 måneders periode) ved omlegging og bygging av ny vei. Også massetransport på offentlig vei gjennom hele vinteren på den gamle veien var en krevende oppgave.  

Noen Tekniske opplysninger

  • Sprengning i tunnell 170 000 pfm3
  • Sikringsbolter i tunnel 20 000 stk.
  • Sprøytebetong i tunnel 8 000 m3
  • Vann- og frostsikring  35 000 m2
  • Sprengning i dagen  48 000 pfm3
  • Masseflytting jord (løsmasser) 110 000 pfm3
  • Trekkerør 33 000 m
  • Tørremurer 5800 m2
  • Betong i konstruksjoner 2 100 m3
  • Bituminøse dekker 16 400 tonn

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no