Dammer Margittjønn og Byrte

Tidsrom
2009 - 2010
Omfang

Ombygging av dammer.

24,2 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Tokke og Vinje kommuner
Byggherre
Statkraft
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Ombygging av Margittjønn og Byrte dammer i Vinje og Tokke, Telemark.

Dam Margittjønn er en sperredam i Bordalsvatn, 130 m lang og 23 m høy. Byrtedammen er reguleringsdam for Byrtevatn, ca. 90 m lang og 15 m høy.

Byrtedammen danner inntaks- og døgnreguleringsmagasin for Lio Kraftverk (Tokke 6).
Begge dammene er bygd som steinfyllingsdammer med sentral tetningskjerne av morene og støttefylling av sprengt stein. Dammene skal bla. forsterkes og bygges om ved økning av bredde og nivå, plastering med sprengstein, etablering av lekkasjemålehus, slik at de tilfredstiller dagens krav.