Kårstø gassterminal – KEP 2005

Tidsrom
2003 - 2005
Omfang

240 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Kårstø, Rogaland
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Utvidelser av eksisterende anlegg på Kårstø gassterminal.

KEP står for Kårstø Expansion Project som Veidekke har utført for Statoil. Kårstø-terminalen har vært under ombygging og utvidelse det meste av tiden siden starten i 1981, og Veidekke har i en eller annen form vært med hele veien.

Utvidelser av eksisterende anlegg

I dette prosjektet stod Veidekke for bygging av to større bygninger med tekniske anlegg. Fundamenter til konstruksjoner for prosessutstyr, rørledninger og kabler inngikk også. Videre er det bygget veier, plasser og broer. Arbeidsoppgavene omfattet graving og gjenfylling, betongarbeider, installasjoner i bakken, fundamentering for moduler og bygging av de ulike prosessbygningene.

Utfordrende HMS-krav

Det var store forventninger til Veidekke når det gjelder prosjektgjennomføringen, men også når det gjelder HMS i prosjektene for Statoil. De legger seg på en nullfilosofi når det gjelder HMS, og Veidekke hadde glimrende resultater å leve opp til. Det foregående anlegget i 1988-2000 mottok Veidekkes HMS-pris etter over 1 million arbeidstimer uten skader med fravær.

Anlegg som krever store ressurser

Prosjektet var meget omfattende. Det er lagt ned over én million timeverk! Det er også gått med mye av ulike materialer. Forskaling: 110 000 m 2. Armering: 7 000 tonn. Betong: 61 000 m 3. Innstøping bolter og plater: 8 500 stk. Levering og montasje av kabelkanaler: 19 000 m. GRE-rør: 9 000 m. Fylling og planering av 150 000 m 3 grus og pukk.

Vår historie på Kårstø
Vår historie på Kårstø