Bellonahuset i Oslo, FutureBuilt og energiklasse A

Tidsrom
Høst 2009 - Høst 2010
Omfang

Kontor- og forretningsbygg i FutureBuilt og energiklasse A

62,5 MNOK ekskl. mva.

3.120 m2

Adresse
Maridalsveien 13, 0175 Oslo
Byggherre
Vulkan Utvikling AS
Arkitekt/rådgiver
LPO Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise i samspillsmodell
Se i kart

Veidekke har bygget Bellonahuset på Vulkan-tomta i Oslo.

Bellonahuset på Vulkan-tomta i Oslo er et forbildeprosjekt med tanke på energi og miljø. Prosjektet er et forbildeprosjekter både for Enova og FutureBuilt, faktisk det første ferdigstilte FutureBuilt-prosjektet i Oslo. Prosjektet er tildelt FutureBuilt planketten. Energiforbruket i kontordelen av bygget er beregnet til 67kWh/m2/år, som er langt under kravet til kontorbygg i energiklasse A.

Bygget er på 3.120 m2, over fem etasjer. I første etasje er det forretning -, og restaurantvirksomhet, mens de øvrige fire etasjer er kontorer, der Bellona leier 5 etasje. Bygget er oppført i plasstøpt betong med fasader av puss og glass. Solfangere vil dekke store deler av fasaden mot sør og bidrar til å senke behovet for tilført energi.

Ikke bare energigjerrige løsninger

FutureBuilt er et ti-årig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i Oslo og Drammen. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter. Disse skal ha lavest mulige klimagassutslipp, men skal også bidra til et godt bymiljø. Viktige faktorer er transport, økologiske kretsløp, helse og opplevelse.

Det har vært stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og produkter i prosjektet. Veidekke har forespurt om miljøegenskaper (miljøvaredeklarasjoner, EDP) og resirkuleringsgrad på alle materialer og produkter som ble benyttet. Svane- og Blomstenmerkede produkter er foretrukket der det er mulig (Blomsten = EUs miljømerke)

I tillegg utførte Veidekke klimagassregnskap for hele og deler av bygget.

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no