E18 Sky - Langangen

Tidsrom
2009 - 2012
Omfang

1.074 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Kjoseveien 31, 3268 Larvik
Byggherre
Statens vegvesen Region Sør
Arkitekt/rådgiver
Statens vegvesen Region Sør
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

4-felts motorvei, tunneler, bruer, lokal- og fylkesveier på nye E-18

Ny 4-felts motorvei

Vi har bygget ny 4-felts motorvei med total veibredde 23 m. total lengde ca. 11 km og dimensoneringsklasse S9 med fartsgrense 100 km/t. Prosjektet omfatter alle arbeider til og med komplett ferdig vei inklusive omlegging av en del langsgående og kryssende veier.

På strekningen er det etablert to kryssområder, Sky og Langangen, samt fem rundkjøringer. I tillegg er eksisterende E18 og lokalveier rustet opp. Den nye traseen går nord for den gamle strekningen på E18.

Arbeidene er utført i arbeidsfellesskap med Hæhre Entreprenør, der Veidekke hat stått for alt betongarbeid som å støpe bruer, kulverter og tunnelsikring og Hæhre har flyttet fjell og masser.

Traseen skjærer seg gjennom jomfruelig terreng og på tvers av retningen for høydedrag og dalfører. Topp bemanning fra Veidekke, Hæhre og underentreprenører var om lag 350 personer. Entreprisen var på 1.060 mill. kroner og veianlegget ble overlevert i 2012.

Topografiske utfordringer

Den nye veitraseens beliggenhet var av de største utfordringene i prosjektet. Terrenget et veldig kupert og vekslende mellom våte dalsøkk og hard berggrunn. De store dalsøkkene har fått kryssende bruer over høydedragene, der den lengste brua er 305 meter.

Noen nøkkeldata:

  • Fire doble tunneler med en samlet lengde på 1.120 meter (det ble drevet til sammen 2.240 meter)
  • 16 tunnelportaler
  • Åtte kulverter under motorveien
  • To overgangsbroer for veitrafikk og en for tilførselsvei
  • En bekkekulvert på 450 meter

Betongarbeider E18 Sky-Langangen
Betongarbeider E18 Sky-Langangen
Tunneldriving og masseflytting
Tunneldriving og masseflytting

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no