Kjøsnesfjorden kraftverk

Tidsrom
April 2006 - Juli 2010
Omfang

500 MNOK ekskl. mva.

Adresse
6843 Skei i Jølster
Byggherre
Kjøsnesfjorden Kraftverk AS
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
Totalentreprise. Målpriskontrakt.
Se i kart

Vi har bygget kraftverk inn til Jostedalen Nasjonalpark for Kjøsnesfjorden Kraftverk AS.

Kraftverksutbyggingen har bestått av totalt ca. 21 km med tunneler, 12 bekkeinntak, kraftstasjon i fjell med 1 stk. aggregat og 2 stk. fyllingsdammer med asfaltkjerne. De 12 bekkeinntakene ligger på samme høyde som hovedmagasinet Trollavatn, ca 1.000 moh.

Prosjektet stod ferdig i juli 2010, og leverer strøm til sine kunder i hovedsak på vestlandet. Prosjektet er en del av Sunnfjord energi sine produksjonsenheter av strøm.

Miljø

Det er lagt stor vekt på det ytre miljø ved utbygging og i driftsfasen. Blant annet kan nevnes begrenset regulering / nedtapping av hovedmagasin i sommerhalvåret. De største utfordringene i prosjektet har vært bergspenninger i nedre del av anlegget i anleggsfasen samt planlegging og gjennomføring av bekkeinntakene. Av de 12 inntakene er ingen like. Videre har logistikken i forbindelse med utbyggingen så langt vært en utfordring.

Tekniske opplysninger

  • Turbin er en 6 strålers peltonturbin med 12 m 3/sek. i slukeevne. Installert effekt er 84 MW og årlig kraftproduksjon er beregnet til ca. 247 GWh.
  • Alle tunneler er drevet konvensjonelt ved boring og sprenging. Tverrsnitt fra 16 m 2 – 37 m 2.
  • På prosjektet er det 2 stk. lengre sjakter. Trykksjakt drevet med raisedrill, lengde på 165 meter og diameter på Ø 2,40 meter. Sjakt fra det ene bekkeinntaket med lengde ca. 130 meter vil bli drevet med alimak, areal ca. 5 m 2.
  • De 2 fyllingsdammene er på henholdsvis 100.000 m 3 og
    40.000 m 3 anbrakt masse. Begge dammene har asfaltkjerne som tetting. Disse ble i hovedsak bygget sommeren 2008.