Dalvatn kraftverk

Tidsrom
Mai 2005 - Oktober 2006
Omfang

64,7 mill. kroner

Adresse
Sauda i Rogaland
Byggherre
Elkem AS
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

En del av Saudautbyggingen og modernisering av kraftverket

Kontrakten bestod av følgende arbeider:

  • Driving av 1 500 meter tilløpstunnel til Holmavatn med 30 meter lukesjakt, samt driving av sjakter for trykkrør til ny og gammel kraftstasjon.
  • Gjennomslag under vann i eksisterende magasin, Holmavatn.
  • Bygging av ny kraftstasjon i dagen, tilknyttet eksisterende kraftstasjon ”Sauda 2”.
  • Bygging av lukehus på Holmavatn over lukesjakt.
  • Betongarbeider i forbindelse med luke, varegrind, konus, rørfundamenter og kjølevannstank.

Den smisveiste rørgaten til eksisterende stasjon er kuttet og nytt tilløpsrør er etablert gjennom tunnel. Dette aggregatet gir 25 MW. Et nytt aggregat på 10 MW er etablert i ny kraftstasjonsbygning som er bygd sammen med eksisterende kraftstasjon. Totalt er det forventet en årsproduksjon på180 GWh fra Dalvatn Kraftverk.

Gjennomslaget under vann i eksisterende magasin, Holmavatn ble foretatt i august 2006. Dette var en krevende oppgave som ble løst ved at det ble etablert en luftpute under gjennomslagssalven og salven ble skutt mot lukket hovedluke som ligger 60 meter lenger bak.