Tjuvholmen F2 og F3

Tidsrom
April 2005 - November 2006
Omfang

Ca. 200 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Tjuvholmen, Oslo
Byggherre
Tjuvholmen Utvikling AS
Arkitekt/rådgiver
Rambøll Norge AS
Kontraktstype
Totalprosjekt
Se i kart

Veidekkes kontrakt på Tjuvholmen omfatter et område på ca. 14 000 kvadratmeter.

Selvaag og Aspelin Ramm-gruppen er står bak mye av den nye bydelen på Tjuvholmen.

Området innehar 1 200 boliger i tillegg til kontor, handel og service, hotell samt kulturområder. Til sammen skal det bygges ca. 142 000 m2.

Veidekkes kontrakter omfatter et område på ca. 14 000 m2. Arbeidene består av spunt- og pelearbeider, massehåndtering av både rene og forurensede masser, samt oppbygging av parkeringskjeller i plasstøpt betong.

Utfordringer

Eksisterende grunn bestod av forurenset ”byfyllmasser” og det var satt meget strenge krav til håndtering av disse. Konstruksjonene er i all hovedsak fundamentert på stålkjernepeler.

Utvidede levetidsbetraktninger på konstuksjonene var andre utfordringer. Det faktum at vi bygger tett inntil et eksisterende boligområde ved Aker Brygge, har også medført strenge krav til HMS-oppfølgingen i prosjektet.

Betongkonstruksjonen

En målsetting om 300 års levetid på betongkonstruksjonene er løst gjennom en rekke tiltak, som økt overdekning, rustfri armering, fiberarmering i plast, betong med slaggcement og silica, katodisk beskyttelse samt ulike membranløsninger. Løsningene er fremkommet i tett samarbeid mellom kunden, Veidekkes spesialister og NTNU i Trondheim.