E10 Lofast

Tidsrom
Mai 2005 - Desember 2006
Omfang

91 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Postboks 14, 8201 Fauske
Byggherre
Statens vegvesen Region Nord
Arkitekt/rådgiver
Statens vegvesen Region Nord
Kontraktstype
Hovedentreprise i ht. NS3430
Se i kart

E10 - fastlandsforbindelsen til Lofoten.

Vi har utført bygging av parsell E10 - fastlandsforbindelsen til Lofoten.

Arbeidene ble utført i urørt og storslått natur med kun sjøen som forbindelse til omverdenen.

Kontrakten innebar veibygging til ferdig forsterkningslag (bærelag og asfalt er ikke med i denne entreprise) totalt 6,2 km herav 1 260 m tunnel, masseflytting av ca. 250 000 m 3 fjell, 500 000 m 3 løsmasser, 22 000 m 2 vann- og frostsikring i tunnelen, 75 m tunnelportaler / rasoverbygg og 150 m plasstøpte kulverter. Et større antall stikkrenner i størrelse 600 til 1 600 mm samt bekkeomlegginger og terrengtilpassinger. I tillegg er det utført omfattende sikringsarbeider på topp av skjæringer.

All adkomst for folk, maskiner, utstyr, brakker og materiell gikk via sjøen uten noen form for anlagt kai eller lignende på forhånd. Maskiner, brakker med mer ble losset i rom sjø fra båt til lekter som ”landet” dette ved riggplassen.

Sikring av skjæringer mot utglidninger av myr, løsmasser og kontrollert vannavrenning, er utført på en god og varig måte som byggherren er godt fornøyd med. Sikring av avrenning av ”sølevann” fra anlegget/veilinja er ivaretatt med bygging av ”steinstrenger” på tvers av veifylling. Steinstrengene er ”kledd” med fiberduk og filtrerer vannet slik at en unngår avrenning av skittent vann til omgivelsene. Veilinja går langs Norges nye Nasjonalpark ”Møysalen”, og grenser inntil landskapsvernområdet som omgir denne parken.

Utfordringer
  • Sprengning av høye skjæringer (20 – 36 meter) i meget skrått og bratt terreng inntil fredet områder / landskapsvernområder.
  • Sikring av skjæringstopper.
  • Drenering fra anleggsområdet under bygging.
  • Logistikk.