Operahuset i Bjørvika - Fasader og tak

Tidsrom
Januar 2005 - Desember 2006
Omfang

Tett og isolert hus med ferdige tak og fasader.

Ca. 152 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Kirsten Flagstads Plass 1, 0464 OSLO
Byggherre
Statsbygg
Arkitekt/rådgiver
Arkitektkontoret Snøhetta AS
Kontraktstype
Delentreprise
Se i kart

Det nye Operahuset i Bjørvika er ett av de mest profilerte byggene i Norge.

Vi var med fra grunnarbeider til finish

I forbindelse med utbyggingen av Operahuset i Bjørvika vant Veidekke tre entrepriser. I denne entreprisen er det levert tett og isolert hus med ferdige tak og fasader. Kontrakten ble inngått etter forhandlinger i forlengelse av anbudskonkurransen.

Dette er den tredje store entreprisen vi fikk for Statsbygg med byggingen av den nye Operaen i Bjørvika. Den første kontrakten omfattet grunn- og fundamenteringsarbeidene. Den andre omfattet råbygget Operaen i Bjørvika.

Tett og isolert hus

Arbeidene har omfattet bygging av tett og isolert hus med ferdige tak og fasader. Dette har innebært omfattende arbeider med montasje av stein på vegger og tak, taktekking, tømmerarbeider, vinduer og dører, metallfasader, blikkenslagerarbeider og mur- og pussarbeider.

Dette prosjektet ble avsluttet til jul 2006, som var i tråd med Statsbyggs fremdriftsplan for denne entreprisen. Det siste året av byggetiden ble bl.a. legging av marmor på taket utført.

Mer om Operahus-prosjektet hos Statsbygg.

Hasse Hope besøker Operaen
Hasse Hope besøker Operaen

Vil du diskutere et prosjekt?

Stein Bjøru

Prosjektsjef Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

stein.bjoru@veidekke.no