Greater Ceres Dam - Sør-Afrika

Tidsrom
1997-1998
Omfang

Adresse
Cerres Sør-Afrika
Byggherre
Ceres Municipality and Koekedouw irrigation Board
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Underentreprenør
Se i kart

Sammen med Colas South Ltd. hadde vi entreprisen på asfaltkjerne og filterkjerne i Greater Ceres Dam.

Colas sto for asfaltproduksjonen, mens vi sto for utleggingen. Dette var den første dammen på det afrikanske kontinent med asfaltkjerne.

Entreprisen omfattet legging av asfaltkjerne og filterkjerne på hver side av asfaltkjernen. Ferdig dam er 60 m høy. Bredden på asfaltkjernen er 50 cm, og hver av filterkjernene er på 1,5 m. Totalt gikk det med 4500 m3 med asfalt til denne dammen. Til filtermasse ble det brukt en 0-60 mm gradering.

Tidligere hadde det på dette stedet vært en betongdam, men på grunn av et jordskjelv hadde den blitt delvis ødelagt og måtte erstattes. En fyllingsdam med asfaltkjerne ble valgt da den er mye sikrere mot jordskjelv enn andre typer dammer.

Ceresdalen er meget fruktbar og blant annet kjent for sin frukt- og juiceproduksjon og er totalt avhengig av kunstig vanning for å kunne drive et aktivt jordbruk. Den nye dammen ble mye større og reservoaret kunne økes fra 0,4 mill m3 til 17 mill m3 .

Den nye dammen ble påbegynt i 1997 og sluttført i 1998.