E6/E18 Vinterbro - Dagsone

Tidsrom
Oktober 2006 - mai 2009
Omfang

122 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Vinterbro, Akershus
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Arkitekt/rådgiver
Aas-Jakobsen AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har utvidet 1,3 km motorveg på Vinterbro, retning nord-syd.

Entreprisen omfattet parsell Dagsone Vinterbro, som i grove trekk går i retning nord-syd og er siste del av ny E6 mellom Vintebro og Klemetsrud. I entreprisen ble 1,3 km motorveg breddeutvidet og oppgradert med ny kjørefeltinndeling og flytting av midtdeler, samt at det ble bygget ny kryssløsning i forbindelse med tunnelpåhugg for E6 i nordre del av parsellen.

Hovedarbeidet var sprengning og masseflytting, vegfundament og vegdekke samt en del betongkonstruksjoner. I forskjæringene for E6 er det bygget en større portalkonstruksjon som også fører E18 mot Oslo over E6

Det er benyttet EPS og skumglass som fyllmaterialer i breddeutvidelsen samt skumglass som isolasjon over VA-grøfter.

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no