R6, Regjeringsbygg i Oslo

Tidsrom
Juni 2009 - Juni 2012
Omfang

Kontraktsverdi 430 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Teatergata 3, Oslo
Byggherre
Statsbygg
Arkitekt/rådgiver
BA Arkitekter AS og Narud Stokke Wiig AS (i byggeperioden)
Kontraktstype
Hovedentreprise/ samarbeidsprosjekt
Se i kart

Veidekke har bygget nytt regjeringsbygg (R6) i Oslo

Vi har oppført nytt bygg på 13 etasjer + 3 kjelleretasjer i Teatergt 9, ombygging av Keysers gate 6 samt restaurering av det tidligere Statens pensjonskasse i Keysers gate 8, (et verneverdig bygg fra 1899). De tre eiendommene er sammenføyd til et representativt regjeringsbygg for Landbruksdepartementet og Helsedepartementet. R6 er også knyttet sammen med resten av regjeringsbyggene. Bruttoareal 21 500 m2.

Fasader og bærekonstruksjon

I fasadene mot Teatergata har nybygget glass og aluminium, mens fasadene mot Munchsgate er belagt med grå granitt. Bygget har lys, synlig betong i både dekker, søyler og vegger. Dette har vi brukt før, enten i vegger eller i søyler eller dekker, men sjelden i det omfanget som vi ser her. Det er krevende å ha kontinuerlig høyt fokus på alle flater, og jeg må berømme våre betongfolk for en kjempegodt utført jobb, sier Marianne Wille Haugen.

Lave etasjehøyder - Pga tilpasning til etasjehøyden i eksisterende bygg, var det ikke takhøyde til tekniske føringsveier i himlingene. Dette ble løst med vertikale sjakter for ventilasjon, rør og elektro i skilleveggene mellom kontorene.

Arbeid i høyden
Både Veidekke og Statsbygg stilte store krav til sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeidene i nybygget på 13 etasjer over bakken. Som første prosjekt i Norden, tok Veidekke i bruk Rail Climbing System (RCS) fasadesikring. Fasadesikringen er en plattform utenfor dekkene med et høyt gjerde utenfor som gjør at man også kan jobbe trygt med betongarbeidene i høyden. Plattformen ble hevet med hjelp av hydraulikk.

Høyder kan være vind- og værutsatt. Skjermen ga en god beskyttelse, også for de to etasjene under siden skjermen er så høy. Dessuten kunne de som utførte arbeider på fasadene i etasjene under jobbe trygt, uten risiko for fallende gjenstander fra arbeidene som foregikk over.

Restaurering – K8
Det er alltid uventede ting som dukker opp når gamle bygninger plukkes fra hverandre. En av de største overraskelsene lå i gulvene. Man gikk ut fra at de besto av trebjelkelag og leire, som var den vanlige løsningen på den tiden ved forrige århundreskifte, men gulvene var bygget opp av stålbjelker og betong.

Prosjektet ble tildelt Veidekke Entreprenørs HMS-pris for 2010.

 

Marianne Wille Haugen, prosjektleder:
"Byggegropen til nybygget var en utfordring, den var tre etasjer dyp og målte ikke mer enn 700 m2. Anleggsmaskinene kom ned, men måtte heises opp da vi var ferdige."
Fasadesikring Regjeringsbygg R6
Fasadesikring Regjeringsbygg R6

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Oslo

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no