Snøhvit - administrasjonsbygget

Tidsrom
2003 - 2004
Omfang

Nytt flerbruksbygg

177 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Melkøya, Finnmark
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Statoils administrasjonsbygg for Snøhvit ligger på Melkøya ved Hammerfest.

Flerbruksbygg

Dette administrasjonsbygget på totalt 8 263 m2 er et flerbruksbygg med 80 kontorer, hovedkontrollrom for sjø- og landbasert prosessanlegg samt laboratorium, brannstasjon, verksted, lager, storkjøkken og kantine.

I tillegg kommer trafostasjon på 156 m2 og garasjebygg på 1 419 m2.

Krevende forhold

Alle prosjekter har sine krevende sider. I forbindelse med dette nevnes tøft klima og krevende logistikk. Blant annet ble det produsert 7 500 tonn betongelementer på Jæren – fem båtlaster fra Sandnes til Melkøya. Kaia var ikke helt ferdig, og det var ingen farbar tunnel mellom Hammerfest og Melkøya. Logistikkoppgaven ble løst i et fleksibelt samarbeid mellom kunden og Veidekke.

Blant annet på grunn av klimaet foregikk byggingen i tidsrommet juni-september, meget kort tid for et så variert bygg med høyder fra én til tre etasjer. Dette ble løst med blant annet stor innsats fra arbeidsstokken.

Tekniske opplysninger

Bygget er fundamentert på fjell. Råbygget er basert på prefabrikkerte betongelementer. Etasjeskiller av prefabrikkerte hulldekker. Gulv med hardbetong, epoksy, altaskifer, linoleum og tepper. Innvendige vegger av leca, gips og bjørkefiner. Deler av taket er i glass. Bygget er levert med tekniske installasjoner som heis, brannvarsling, automatikk, adgangskontroll, SD-anlegg samt vann og avløp, elektro og ventilasjon.