Riving av Lutfabrikken på Herøya

Tidsrom
Mai 2004 - Desember 2004
Omfang

10,5 mill. kroner ekskl. mva.

Adresse
Porsgrunn
Byggherre
Norsk Hydro
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart
Riving av Lutfabrikken på Herøya

Riving/sanering av Lutfabrikken på Herøya ved Porsgrunn.

13 betongsøyler på 23 meter revet

Rivingen/ saneringen besto av innvendig sanering av prosessutstyr i ca. 10 400 m2 bygningsmasse. En transportløype som sto på 13 betongsøyler med en høyde på 23 meter, ble revet. Det samme gjorde en 53 meter høy betongsilo med en diameter på 18 meter.

Oppstart på prosjektet var 1. mai 2004. Det ble avsluttet 1. desember 2004. Entreprisen hadde en omsetning på kr. 10,5 mill. kroner

Byggherren, Norsk Hydros strenge HMS – og kvalitetskrav fra offshorevirksomheten ble lagt til grunn for alle arbeider på Lutfabrikken. En egen kontrollgruppe på fire personer fra Norsk Hydro kontrollerte at arbeidsmetoder, valg av verneutstyr, beskyttelse og sikkerhet var i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Våre sjekklister og prosedyrer fra vårt kvalitetssystem (ISO 9001 / 14001) var til stor nytte og ikke minst utslagsgivende da arbeidet ble tildelt oss.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no