Rødne Kraftverk - Sandeid

Tidsrom
Febuar 2005 - Mai 2006
Omfang

Ny kraftstasjon

25,7 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Rødne Kraftstasjon, 5589 Sandeid
Byggherre
Haugaland Kraft AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Vi har gjennomført byggingen av kraftstasjonen på Rødne i Sandeid.

Rødne Kraftverk ligger ved Sandeid i Vindafjord kommune. Kraftverket utnytter et fall på 245 meter, og er et rent elvekraftverk uten regulering. Inntaket ligger ved Holsnevad og kraftstasjonen er plassert like nedenfor Rødnefossen. Det er beregnet at kraftverket gir tilgang på ny kraft på ca 36 GWh/år, noe som tilsvarer energiforbruket til 1800 husstander.

Utfordringer

Vei til stasjon (500 m) måtte bygges parallelt med rigging og en større masseflyttingsjobb i forbindelse med utgraving for stasjon. Tilsvarende vei til inntak (ca.1800 m) i ulendt/delvis bratt terreng måtte utføres parallelt med arbeider med store betongfundamenter for rørgate (retnings- og dimensjonsendringer på tilløpsrør). Det måtte også utføres en større grunnarbeidsjobb med å legge om elveløp for tilkomst betongarbeid inntak (ca. 4x6x160 m), denne midlertidige omløpskanalen måtte også kles med duk og steinsettes for å hindre utvasking av løsmasser.

Rørgate

Rørene består i grove trekk av 400 m støpejernsrør (nedre del) og 1 200 m GUP-rør, håndteringen av rørene (Ø1 400 mm og opptil 10 m lange og 7 tonn tunge) i ulendt terreng har også bydt på en del utfordringer. Rørene ligger i grøft hele veien (løsmasser/delvis fjell).

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no