Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Tidsrom
Mai 2018 -
Omfang

500 millioner kroner (eks. mva.)

65 000 hyllemeter

Adresse
Mo i Rana
Byggherre
Statsbygg
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke bygger nytt sikringsmagasin og et nytt digitalt arkivmagasin for Statsbygg i Mo i Rana. I prosjektet inngår også infrastrukturutvikling og nødvendig tilrettelegging for en et nytt byggetrinn i fjell.

Om prosjektet

Utbygging av et nytt sikringsmagasin og et nytt digitalt arkivmagasin, infrastrukturutvikling og nødvendig tilrettelegging for et nytt byggetrinn i fjell. Prosjektet drives som fossilfri byggeplass og det utarbeides klimagassregnskap.

Arkivmagasinet vil være dimensjonert for 65 000 hyllemeter, inkludert inntil 12 000 hyllemeter helsearkiv som skal bevares i orginalformat etter digitalisering.

Arkivmagasinet vil i likhet med sikringsmagasinet bestå av en lagerhall i fjell, innredet med automatiserte lagerløsninger. Løsningen vil ha høy lagringstetthet og god logistikk. I tillegg skal det sprenges ut en ny fjellhall forberedt for enda et nytt fremtidig byggetrinn nummer tre. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekkes anleggs- og byggenheter.

Løsninger vi vil fremheve

Prosjektet er et fossilfritt anlegg der vi benytter fornybar diesel til maskinparken på prosjektet. gravemaskiner, lastebiler, lifter og kraner benytter fornybar diesel som kan fylles fra tanker på anleggsplassen. I hallene inne i fjellet skal det lagres dokumenter og papir, det er derfor strenge krav til klima i hallene. Prosjektet skal levere konstante temperaturrer Ferdig prosjekt skal brannsikres med inertluft. En løsning der vi med store aggregater reduserer oksygennivået i luften for å hindre at brann kan oppstå.

Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslippet med 50 %, sammenlignet med eksisterende anlegg. Det gjøres beregninger i programmet One Click LCA for beregninger av klimagassutslipp basert på EDP for materialer som velges for byggene i fjellet.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Bygg Bergen

M: +47 970 95 333

erlend.bygnes@veidekke.no