Verdal Bo- og behandlingssenter

Tidsrom
Mars 2019 - desember 2021
Omfang

Bo- og behandlingssenter

388 MNOK ekskl. mva

Areal: 12000 m² i 3 etasjer.

Adresse
Stiklestad Alle 4, 7650 Verdal
Byggherre
Verdal kommune
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Samspillskontrakt
Se i kart

Nytt Bo- og behandlingssenter med 132 beboerrom, samt et produksjonskjøkken for kommunen. Størrelse: 12 090 m2 over 3 plan.

Om prosjektet

Veidekke har i arbeidsfelleskap med datterselskapet Grande Entreprenør i Verdal, gjennomført et skisse- og forprosjekt på Verdal Bo- og behandlingssenter. Størrelse: 12 090 m2 over 3 plan, inkl. et produksjonskjøkken for kommunen. Fase 1 er gjennomført i samspill med byggherre, brukere, tekniske fag, rådgivere og arkitekt. Det er i alt 132 beboerrom. Det har i tillegg til utviklingen av prosjektet vært en løpende utvikling på målpris for å kontroll på kostnader og byggherrens budsjett.

Løsninger vi vil fremheve

Det ble i Fase 1 (skisse- og forprosjekt) laget et budsjett for denne perioden for alle deltakere i fasen: Veidekke, tekniske fag og rådgivere. Denne perioden ble gjennomført på 4,5 måned, og resulterte i et meget grundig gjennomarbeidet forprosjekt og et pristilbud innenfor byggherrens budsjett.

Byggherre er meget godt fornøyd med kvaliteten og måten samspillsfasen er gjennomført på. Også at vi har holdt oss innenfor budsjett i denne perioden. Et stort antall viktige aktører har deltatt underveis for en mest mulig effektiv gjennomføring: grunnentreprenør, leverandører av velferdsteknologi, produksjonskjøkken, dørmiljø og utstyr i bygget. Det ble tilbudt og tatt med i forprosjektet BREEAM Very Good (første BREEAM prosjekt for kommunen)

Prosess og samarbeid

Fase 1 er gjennomført med ukentlige heldagsmøter (ICE). I tillegg har tekniske fag og rådgivere gjennomført halvdagsmøter for intern koordinering. mellom sine fag. Brukerne er involvert systematisk i tråd med utviklingen av skisse- og forprosjekt. Det ble laget et eget løp for dette. Skisse- og forprosjektet ble fulgt opp med løpende målpriser underveis.

Første målpris ble gitt etter 3 uker. Dette ble gjort i form av en elementkalkyle basert på erfaringstall på de ulike elementene. Avslutningsvis av skisseprosjektet ble målprisen levert i form av detaljkalkyle. Denne ble fortløpende oppdatert gjennom forprosjektet helt fram til endelig målpris for prosjektet etter endt forprosjekt.

Nødvendig involvering av leverandører og underentreprenører ble lagt inn i framdriftsplanen for Fase 1 for å få gjort nødvendige avklaringer.

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no