Vike Montessoriskule

Tidsrom
August 2019 - April 2020
Omfang

Skolebygg

15 mill. NOK ekskl. mva

Adresse
Gjermundnesvegen 77, 6392 Vikebukt
Byggherre
Vike Montessoriskule SA
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har stått for oppføring av et tilbygg på totalt 300m2, samt utført ombygging og renovering av 700m2 i eksisterende bygg på Vike Montessoriskule.

Skolen har fått to nye klasserom i tilbygget, oppgradering av eksisterende klasserom inkl. skolekjøkken og lærerareal, og nye/renoverte garderober og korridorer. Kontrakten omfatter en større oppgradering av byggets tekniske anlegg. Det er gjennomført en rekke tiltak for å sikre brannsikkerheten i bygget.

Prosjektet omfatter et tilbygg over 2 plan + loft, med en grunnflate på ca 150m2. Tilbygget huser 2 nye klasserom med tilhørende grupperom + våtgarderobe.

Det er også gjennomført en ombygging av arealer i eksisterende bygg på totalt 700m2. Ombyggingen går i hovedsak ut på fornying av himlinger, gulv og veggoverflater, noen mindre endringer på planløsningene, og div. branntiltak for å oppnå tilstrekkelige brannskiller.

Byggets tekniske anlegg har også fått et stort løft med blant annet et nytt jordvarmeanlegg med 4stk brønner.

Ventilasjonsaggregatet er skiftet ut, og det nye aggregatet forsyner nå både eksisterende bygg og tilbygget. Ventilasjonsanlegget er koblet opp imot jordvarmeanlegget. Dette gjelder også for gulvvarmen i tilbygget og nytt radiatoranlegg i eksisterende bygg.

Skolen har også fått ny belysning i de fleste rom, samt fornying av hovedtavle og et oppgradert brannvarslingsanlegg.

Det er også etablert skrueheis mellom 1. og 2. etasje i eksisterende bygg. Skolen har vært i drift gjennom hele prosjektet.

Løsninger vi vil fremheve

Byggherren og Veidekke har hatt et tett og godt samarbeid, der begge partene har vært fleksible slik at prosjektet og skoledriften har blitt gjennomført på en god måte. Begge partene har hatt stort fokus på HMS, og prosjektet har blitt gjennomført uten skader og farlige situasjoner.

Prosess og samarbeid

Bygget ble overlevert iht. kontrakt og innenfor kostnadsrammen til byggherren. Byggherren og brukerne er veldig fornøyd med resultatet av ombyggingen og det nye tilbygget.

Utvikling/forprosjekt 2018/2019

Oppstart grunnarbeid: August 2019

Oppstart betongarbeid: August 2019

Ferdig råbygg (tilbygg): November 2019

Ferdigstillelse av ombygging 1.etg: November 2019

Ferdigstillelse av ombygging 2.etg + tilbygg: Mars 2020

Ferdigstillelse utomhus: April 2020

Nøkkeldata

  • Tilbygg på 300m2
  • Ombygging av 700m2
  • Jordvarme
  • Oppgradering av brannsikkerheten
  • Fornying av byggets tekniske anlegg
  • Etablering av skrueheis i eksisterende bygg

Vil du diskutere et prosjekt?

Stig Mork

Distriktsleder Veidekke Bygg Møre og Romsdal

T: +47 70 15 27 00 M: +47 905 42 626

stig.mork@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Møre og Romsdal

Øran Vest, 6300 Åndalsnes

T: +47 70 15 27 00

distriktmr@veidekke.no