ZEB Flexible Lab, Trondheim

Tidsrom
April 2017–oktober 2020
Omfang

Kontor- og forskningsbygg

80 MNOK ekskl. mva

Areal: Ca. 2 000 m2

Adresse
NTNU Gløshaugen, Høgskoleringen 7
Byggherre
NTNU og Sintef
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Samspillskontrakt
Se i kart

Veidekke bygger ZEB Flexible Labs for NTNU og Sintef i Trondheim.

Om prosjektet

Bygget er et kombinert Kontor og Undervisningsbygg med arealer og løsninger hvor det skal bedrives forskning ihht de overordnede forskningsspørsmålene og består av 2 000 m2 fordelt på 4 etasjer. Fundamenter og gulv på grunn med lavkarbonbetong klasse A, bæresystem av massivtre, fasadekledning av kobinasjon karbonisert malmfuru og høyeffektive solceller (BIPV), tak kledd med høyeffektive solceller (BIPV).Alle materialer som skal benyttes i bygget velges mht CO2-utslipp.

Prosess og samarbeid

Veidekke, NTNU og Sintef har i samspillskontrakt utviklet prosjektet i Fase 1 med den overordnede ambisjonen: Bygningen skal være en Living Lab og forskningen i bygget skal svare på de overordnede forskningsspørsmålene:

  • Hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i et ZEB-bygg?
  • Hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg ZEB- teknologier?
  • Bygget er et Zero Emmision Building med nivå COM, det vil si at i et 60-årsperspektiv skal Co2- utslippene fra Construction og Materials kompenseres med produksjon av fornybar energi ved hjelp av solceller.
zeblab.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Ståle Brovold

Distriktsleder Veidekke Bygg Trøndelag

T: +47 73 82 35 00 M: +47 907 72 819

stale.brovold@veidekke.no