Middelthunet, Oslo

Tidsrom
Februar 2019 - 2022
Omfang

Boliger

1 024 MNOK ekskl. mva.

45 500 m2

Adresse
Middelthunsgate 15-17, Oslo
Byggherre
OBOS / Veidekke Eiendom
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Middelthunet består av tre bygg over en parkeringskjeller, og har et totalareal på 45.500 kvadratmeter (BTA) inkludert en barnehage, samt en rehabilitert garasje under «fonteneplassen».

Rivearbeidene er utført som egen entreprise. Riving eksisterende bygg startet februar 2019. Grunnarbeidene startet høsten 2019. Trinn 1-3 er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

Løsninger vi vil fremheve

Hele prosjektet utføres i plasstøpt betong. Hovedmaterialene i fasaden er puss system. Toppleilighetene får store takterrasser. Det blir også felles takterrasse på to av byggene. Utvendige arealer har som intensjon at det skal bli et aktivt bomiljø. Egnede materialer vil bli gjenbrukt i utomhusanlegget. Oppvarming av leilighetene skal skje vha. et såkalt 3- rørs system (Fjernvarme). Det blir installert smart-hus system. Prosjektet blir gjennomført fossilfritt (rive- og byggearbeidene).

Prosess og samarbeid

Tomten ble kjøpt allerede i 2011. Arbeider med reguleringsplanen startet i 2013 og ble endelig godkjent av fylkesmann mai 2018. Rivingen startet februar 2019. Etter ca 8 mnd. med riving kunne grunnarbeidene starte. Det har derfor vært en lang periode frem til at man nå kan starte selve byggingen.

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid med OBOS/ Veidekke eiendom. Dette er den største enkelte byggekontrakten for et boligprosjekt i Veidekkes historie.

Nøkkeldata

  • 329 leiligheter
  • 45.500 m2 (BTA)
  • ca 24.700 BRAs bolig
  • ca 2.500 m2 næring inkl. barnehage

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no