Sagastad vitensenter

Tidsrom
Februar 2018 - mai 2019
Omfang

Kulturbygg

17 700 000 NOK

Ca. 1 000 m² BTA

Adresse
Sjøgata 41, 6770, Nordfjordeid
Byggherre
Eid Industrihus KF
Arkitekt/rådgiver
Nordplan
Kontraktstype
NS8405
Se i kart

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane har bygget Sagastad Vitensenter på Nordfjordeid som er Vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Her kan du oppleve det 30 meter lange Myklebustskipet- et av verdens største vikingskip.

Om prosjektet

Vi har bygd et sirkulert utformet bygg på ca. 1000 m2 med saltak av limtre der mønet er asymmetrisk plassert.

Sagastad vitensenter er et presentasjonssenter for Myklebustfunnene, sentralt plassert ved fjorden i Nordfjordeid sentrum. Myklebustfunnene er et av de største skipsfunnene fra vikingtida i Norge og omfatter en større branngrav der det blant annet er gjort unike funn av restene av Norges største vikingskip. Planløsningen i bygget er basert på ettromsprinsippet, der det sirkulære rommet har samme diameter som den sirkelformede graven fra vikingtida. Rommet gir de besøkende anledning til å se skipet (en nybygd replika) fra ulike hold, samtidig er dette et generelt rom med gode soner for utstillinger så vel som områder for båtbygging, håndverk, musikk, dans og sosialt samvær.

For å oppnå et organisk uttrykk i kombinasjon med den universelle sirkelen er mønet asymmetrisk plassert og de to takskivene har ulikt takfall. Av samme grunn er skipet noe rotert og dynamisk plassert i forhold til bygget. Fasadene er laget av glass med utenpåliggende spilevegg. Taket er dekt med trekledning, og himlingene er utført med blanke aluminiumsplater. Treverket både ute og inne er svartbeisa og gir assosiasjoner til den brente båten. I vestenden er det en port med slipp slik at båten kan sjøsettes.

Løsninger vi vil fremheve

  • Takkonstruksjon av limtre
  • Undertak av 39mm LVL plater i format på 12m x 2,4m
  • Himling av 0,7mm aluminiumsplater
  • Gulv støpt med svinnreduserende og ekspanderende tilsetningsstoff

Nøkkeldata

  • 1000 m2 gulvstøp
  • 1400 m2 Undetak av LVL
  • 1400 m2 Yttertak av MøreRoyal takbord
  • 1350 m2 Himling av aluminiumsplater
  • 700 m2 Spilekledning på fasade

Vil du diskutere et prosjekt?

Rune Karlsen

Distriktsleder Veidekke Bygg Sogn og Fjordane

T: +47 57 67 90 10

rune.karlsen@veidekke.no