Maskinparken 2 og tre

Tidsrom
Oktober 2017-desember 2018
Omfang

Boliger

134 MNOK ekskl. mva

Adresse
Ladeveien 24- 26, Trondheim
Byggherre
Lilleby Eiendom AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Samspillskontrakt + Totalentreprise
Se i kart

Nye Lilleby btr 5 – Ladeveien 24 og 26, boliger for Lilleby Eiendom.

Om prosjektet

Nye Lilleby btr 5 – Ladeveien 24 og 26

  • Maskinparken 2 består av 31 leiligheter i størrelsen 30-85 m2 med egen balkong eller markterrasse,
  • Maskinparken TRE består av 47 leiligheter i størrelsen 30-115 m2 med egen balkong eller markterrasse.
  • Parkeringsdekningen er på 0.5, hvor alt p-areal er plassert i felles kjeller under bakken.
  • Bæresystemet for Maskinparken TRE består av massivtre. Balkonger og trappeløp er av prefab-elementer i tre.
  • Bæresystemet for Maskinparken 2 består av plassbygd betong og stål. Balkonger og trappeløp er av prefabelementer
  • i betong

Løsninger vi vil fremheve

Bydelen markedsføres som grønn og bilfri, og 30 % av tomtearealet skal utgjøre park og friområder.

Prosess og samarbeid

Området utvikles som flere ulike prosjekter i samspill mellom utbygger Lilleby Eiendom og utførende entreprenør Veidekke Bygg Trøndelag.

Maskinparken TRE er det andre massivtreprosjektet som er gjennomført av Veidekke Bygg i Trondheim.

I dette prosjektet skal vi benytte vår erfaring og kompetanse til å bidra til å utvikle gode og miljørettede boligprosjekter.

Målet for dette prosjektet er å bygge en massivtreblokk til samme kostnad som en tradisjonell blokk i stål- og betong.

Dette har gitt oss en unik mulighet til å måle byggekostnadene for disse to byggesystemene, da byggene oppføres parallelt som to

tilnærmet identiske bygg.

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no