Haugesund sykehus

Tidsrom
September 2018-juli 2021
Omfang

Sykehusbygg

Ca. 754 MNOK ekskl. mva

20 451 m²

Adresse
Karmsundgaten 120, 5528 Haugesund
Byggherre
Helse Fonna HF
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Samspillskontrakt
Se i kart

Vi bygger nytt sykehus i Haugesund for Helse Fonna HF etter samspillsmodell.

Totalentreprise med samspill på bygging av nytt sykehus i Haugesund. Brutto areal for nybygg inkl teknisk sentral er beregnet til 20 451 m². Kontraktsarbeidet omfatter oppføring av råbygg, tilknytning til eksisterende bygg, oppføring av separat teknisk bygg, alle tekniske installasjoner og innredning i nybygg, testing mm.

Den nye syd vest blokken oppføres som en lamell vest for eksisterende vestblokk. Nybygget består av to "mellombygg", behandlingsfløyen, sidefløy og en teknisk sentral. Mellombyggene forbinder nybygget med eksisterende bygningsmasse og huser trapper, ramper og heiser som tar høydeforskjellene mot eksisterende bygningsmasse. I disse mellombyggene skal det investeres noe mer i utførelsen og materialbruken. Rommene skal bli store, lyse og oversiktlige arealer som tar imot pasienter og ansatte på en god måte.

Behandlingsfløyen som er syd-vest blokkens hoveddel med seks etasjer over bakkeplan inneholder hovedtyngden av syd-vest blokkens funksjoner. Sidefløyen med to etasjer eren lavere del av den nye fløyen og inneholder lettere funksjoner.

Løsninger vi vil fremheve

Den nye syd vest blokken bygges som passivhus og skal oppfylle kravene i "Grønt sykehus". En sentral del av dette er byggets fasader. Fasadene er utformet med tanke på å ivareta energikravene, skape gode og lyse rom og en stor grad av generalitet og fleksibilitet.

Prosess og samarbeid

Samspillskontrakt mellom Helse Fonna HF og Veidekke Haugesund i perioden september 2018 til februar 2019. Byggestart medio februar 2019.

Arbeidene vil pågå tett på sykehus i drift og omkringliggende beboelseshus. Det stilles strenge krav at totalentreprenøren planlegger og gjennomfører arbeidene slik at driften av sykehuset kan pågå som normalt i byggetiden og at ulempene for pasienter og naboer blir minst mulig.

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no