Lysgården, Sluppenveien 19

Tidsrom
August 2017–juni 2019
Omfang

Kontorbygg

265 MNOK ekskl. mva

Areal: Ca. 20.000 m2

Adresse
Sluppenveien 19, Trondheim
Byggherre
Kjeldsberg Eiendom
Arkitekt/rådgiver
HUS arkitekter AS
Kontraktstype
Samspillskontrakt + Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget et unikt miljø- og kontorbygg for Sluppenveien 19 AS på Sluppen i Trondheim. Bygget klassifiseres som BREEAM Excellent og etter passivhusstandarden.

Om prosjektet

Prosjektet er utført i en totalentreprise i samspillsmodell, og Veidekke er blant leietakerne i bygget.

Lysgården er bygget med teknologi som er grensesprengende for verdens kontorbygg. Det er installert teknologi med et brukergrensesnitt som gjør brukerne i stand til å styre bygget via app på mobiltelefon, som erstatning for tradisjonelle brytere og adgangskort. Samtidig lærer bygget brukermønsteret av lokalene og kan tilpasse driftstider, renhold og vedlikehold slik at man reduserer energi og miljøbelasningen fra bygget.

Løsninger vi vil fremheve

  • Grensesprengende brukergrensesnitt
  • «Intelligent bygg»
  • BREEAM-NOR Excellent
  • Passivhus-standard
  • «Nær null» energibygg
  • Plasstøpt bærekonstruksjon med betongsøyler
  • Energieffektivt ventilasjonsanlegg
  • ITB-prosess iht. Norsk Standard

Prosess og samarbeid

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom huseierne og Veidekke Entreprenør gjennom mulighetsstudier, forprosjekt og til slutt en totalentreprise. Partene har fått benytte sine kompetanser gjennom effektive og målrettede prosesser hvor innovasjon, arkitektur og energi- og miljøbelastning har vært sentrale måleparametre.

Lysgarden.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no