Fagerlia Videregående skole, Ålesund

Tidsrom
September 2017 - mai 2020
Omfang

Skole

76 mill. NOK ekskl. mva

Adresse
Borgundvegen 297, 6008 Ålesund
Byggherre
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise med samspill
Se i kart

Veidekke har bygget et nytt bygg, samt et mellombygg, til eksisterende Fagerlia vgs.

Det nye tilbygget til Fagerlia VGS er på ca. 3000 m2 BTA. Bæresystem i stål/ hulldekke. Høg 1 etg. med primært verkstedareal for teknikk og industriell produksjon (TIP). Realfagavdeling med svært mange spesialavtrekk i 2 etg.

Byggherre har blant annet stilt strenge krav til energi (35 kWh/ m2/ år), miljø (BREEAM GOOD) og systematisk ferdigstillelse.

Av energitiltakene finner vi blant annet solceller på taket og seks energibrønner som henter energi til fire varmepumper i et vann - til - vann - system.100 n% dekning fra væske/vann varmepumper. Maks 30 kg/m2 avfall og min. 85 % kildesortering i byggefasen. Avanserte funksjoner reduserer energi-forbruket i bygget, blant annet avansert styring av utvendig solskjerming opp mot varmebehov i hvert enkelt rom.

Prosjekteringsgruppa brukte BIM360 med «issues» og arbeidet i sammenstilt modell. Hver revisjon av andres fagmodeller måtte gjennomgås og «aksepteres» av de andre i prosjekteringsgruppa. BIM ble brukt til mengdeuttak til Simien og kalkulasjon. BIM ble svært detaljert med f.eks både garnityr, armering og lysbrytere lagt inn med korrekte objekter i rette høyder og rette systemnummer. BIM ble aktivt brukt av hver enkelt fagarbeider på prosjektet – med enhver tid oppdatert modell – linket til 2D tegning – på Dalux Field.

Byggetid 12 mnd. med 2 mnd. prøvedrift.

Løsninger vi vil fremheve

35 kWh/ m2/ år Oppvarming via ventilasjon, diffus ventilasjon.

Prosess og samarbeid

Samspillskontrakt etterfulgt av totalentreprise. Målpriskontrakt var basert på skisser fra en arkitektkonkurranse. Blant annet var brutto/ netto faktor alt for dårlig og prosjektet ble vesentlig endret i samspillet. Rådgivere og totaltekniske UE ble invilvert fra første dag. Egne ansatte i Veidekke har ivaretatt administrasjon av prosjektet i tillegg til utførelse grunn-, betong- og tømrerarbeidet på prosjektet. I tillegg til deler av anleggsgartnerarbeidet. Metodikk fra Veidekkes involverende planlegging har vært sentral i både planlegging og gjennomføring av prosjektet. Gjennom systematisk ferdigstillelse har det vært en kontrollert sluttfase der alle tekniske anlegg har blitt nøye testet og godkjent før overlevering.

Nøkkeldata

  • 35 kWh/ m2/ år
  • Diffus ventilasjon
  • Breeam Good

Vil du diskutere et prosjekt?

Stig Mork

Distriktsleder Veidekke Bygg Møre og Romsdal

T: +47 70 15 27 00 M: +47 905 42 626

stig.mork@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Møre og Romsdal

Øran Vest, 6300 Åndalsnes

T: +47 70 15 27 00

distriktmr@veidekke.no