Låven, Nordre Findstad Gård i Ski

Tidsrom
Mars 2017-april 2018
Omfang

Bolig/ byggfornyelse

45 MNOK. ekskl. mva

Adresse
Vestveien 42, 1400 Ski
Byggherre
Nordre Findstad Gård AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har prosjektert og bygget om en gammel låve til leilighetsbygg i Ski.

Prosjektering, demontering og gjennoppføring av tunets låve/ grisehus, kårbolig og stabbur som boliger.

Det er også bygget kjeller, tekniske rom og utomhusarbeider er oppgradert.

Det er bygget totalt 15 leiligheter.